Kvalita a certifikace

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem pro spokojenost našich zákazníků.

 Předmětem neustálé cílené pozornosti je :

  • zvyšování spokojenosti zákazníků
  • zvyšování jakosti našich výrobků a služeb
  • snižování nákladů bez omezení jakosti
  • zlepšování technické úrovně a užitných vlastností výrobků
  • zvyšování účinnosti procesů
POLITIKA JAKOSTI CZ

 

 

Řízení kvality a ISO 9001

Systém řízení kvality je přednostně orientován na zákazníka, optimalizaci interních postupů a obchodních procesů a jejich další rozvoj.  Důležitým bodem je rovněž standardizace obchodních a interních procesů stejně jako norem pro výrobky a služby. Společnost PERMON s.r.o. je od roku 2004 certifikována podle ISO 9001.

EN ISO 9001:2015  CZ

 

 

Certifikace ATEX

"Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles", zkráceně ATEX, je označením směrnic EU: 2014/34/EU  - Zařízení určená k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, 94/9/ES - Ochranné elektrické systémy a zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX 100) a Směrnice 99/92/EC o minimálních požadavcích z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožování prostředím s nebezpečím výbuchu (ATEX 137).

Naše výrobky určené do výbušného prostředí a označené tímto symbolem splňují certifikaci ATEX.

VÝROBKY ATEX