Servis a údržba výrobků společnosti PERMON

Rádi opravíme poškozené nebo opotřebované výrobky přímo v našem servisním středisku:
Opravy všech našich pneumatických nástrojů zajišťujeme vyškoleným personálem obvykle do 24 hod od přijetí případně i na počkání.
Na větší opravy  poskytujeme cenovou nabídku, doporučíme Vám i výměnu opotřebovaných dílů.
Můžete také požádat o pravidelnou preventivní údržbu nebo o repasi Vašich starších kladiv.

 

Co znamená údržba pneumatického nářadí?
Údržba zahrnuje udržování nářadí v dobrém provozním stavu. Existují dva typy údržby:
Preventivní údržba zahrnuje všechny jednoduché, pravidelné a předvídatelné činnosti, které lze podniknout, aby se snížilo riziko selhání nářadí. Tyto sahají od běžného mazání po výměnu těch částí, které můžeme předpovídat, že se blíží opotřebení, které může způsobit prostoje.
Nápravná údržba se provádí reaktivně a zahrnuje veškeré kroky k opravě nástroje po nepředvídané poruše. Toto selhání může být způsobeno vadou dílu nebo nedostatečnou preventivní údržbou.

Zásady preventivní údržby pneumatického nářadí
Zajistěte kvalitu a tlak přívodu vzduchu. Je důležité, aby byl vzduch čistý a promazaný.
Specifikace použití vzduchu jsou uvedeny v uživatelské příručce k produktu PERMON.
Nainstalujte a namažte nářadí podle pokynů. Postupujte podle specifikací týkajících se nastavení, mazání a opotřebení součástí každého Vašeho nářadí. Komponenty a sestavy výrobků PERMON jsou navrženy tak, aby tento proces ještě usnadnily. Frekvence, při které je třeba vyměnit opotřebované díly, je  určena specifikací nářadí a jeho aplikací.
Optimalizujte prostoje. Pokud je pneumatické nářadí mimo běžný provoz, použijte čas k vizuální kontrole a zhodnoťte opotřebení dalších dílů. Pokud je nutná demontáž a opětovná montáž, ujistěte se, že jsou prováděny podle doporučení a používejte originální náhradní díly.
Nástroje a nářadí skladujte v souladu s návodem k obsluze. Pokud se nepoužívají, měly by být skladovány mimo vlhké prostředí nebo extrémní teploty.