Nabídka volných kapacit

Společnost PERMON s.r.o. využívá technologický park, zajišťující kvalitní výrobu přesných součástí pro vlastní potřeby.
Výroba se specializuje především na obrábění výkovků a odlitků běžných velikostí a na opracování přesných dílů z oceli.

Dosahovaná kvalita výroby je ověřována 3D měřicím strojem. Naměřené hodnoty jsou doloženy kontrolními měřícími protokoly.
V rámci nabídky volných výrobních kapacit nabízíme kooperace na provozech obrobny, nástrojárny, měřící středisko, kalírna či montáž.

Nabízené volné kapacity :

OBRÁBĚČSKÉ PRÁCE
Soustružení
- NC soustruhy do průměru obrábění 320mm a délky 1,3m
- Drobných i větších dílců do průměru 250mm, délky 1,2m
Frézování
- Drobných i větších dílců na konvenčních frézkách
- Na univerzálním pětiosém (5D) obráběcím centru (obrobek cca. 300×300×300mm)
- Na univerzálním čtyřosém (4D) obráběcím centru (obrobek cca. 300×300×300mm)
- Výroba ozubení do modulu 6
Broušení
- Do průměru 150mm, délky 1,2m na kl. bruskách
- Na CNC revolverové brusce na otvory Voumard 150 CNC
- Na bezhrotých bruskách
- Na bruskách s kruhovým stolem
Vrtání
- Hlubokých děr od průměru 6 do průměru 45mm a hloubky až 550mm
Obrážení
Válcování
- Závitů do průměru 70mm
Honování
- Honování děr do hl. 450mm
Dělení materiálu
- na pásové pile do průměru 200mm

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Kalení v ochranné atmosféře
- Rozměry výrobků: 610×ø410 mm
- Ochlazování v oleji nebo tlakovém dusíku
- Všechny ocele s teplotou kalení do 1050 ˚C
- Hmotnost vsázky: 170 kg
Cementace
- Všechny cementační ocele – teplota do 950˚C
- Rozměry výrobků max.: 610×ø410
- Hmotnost vsázky: 170 kg
Žíhání
- Rozměry výrobků max.: 1100×ø600 mm (s otvorem průměr 100mm)
- Hmotnost vsázky: 750 kg