Roubíkové korunky VKP

Slouží k přenosu energie úderu pístu kladiva na rozrušovanou horninu. Korunky se používají pro vrtání v horninách.
Roubíkové korunky VKP