Se sníženými vibracemi

Příklepná část (válec s rozvodem a pístem) je suvně uložena v ovládací části kladiva a nepřichází do styku s rukama obsluhy. Vlivem tohoto uložení válce v rukojeti a jeho odpružení pružinami se na rukojeť nepřenáší kmitání v plné výši, ale výrazně snížené.
Se sníženými vibracemi