Zatloukače kůlů

Zatloukače kůlů jsou pneumaticky ovládaná zařízení, která umožňují zarážet sloupky a piloty do země. Jsou velice efektivní a vyžadují minimální údržbu. Riziko zranění v důsledku zlomení sloupku je minimální. Nedochází k negativnímu vlivu vibrací na obsluhu.
Zatloukače kůlů